library_books最新消息

[常見問題]-右上角找不到 "新增" 按鈕?

訊息發佈日期:2020-06-30

[常見問題] 右上角找不到  +新增  按鈕?


一、請先確認您登入的帳號是否為 學校代碼(6位數字)

二、網頁右上角是否有選項:新增承辦人帳號 

三、您是否已完成新增承辦人帳號

四、以"承辦人帳號"登入後即可看到  +新增  按鈕

 

-----------------------------------------------------------------------------

*帳號權限說明

1.學校代碼:此帳號為管理者權限,供檢視表單進度,及管理各承辦人帳號。
2.承辦人帳號:此帳號可新增並編輯工程進度表。